Forårsturene:
 
5. marts 2006 - Ravnsby Bakke og omegn, foto af Gerda Gaard Abrahamsen
5. marts 2006 - Ravnsby Bakke og omegn, foto af Kaj Gaard Abrahamsen
26. marts 2006 - Vinterbølle Skov - en frisk og regnfuld tur
17. april 2006 - Fakse Kalkbrud - taget af Birgitte Olsen
17. april 2006 - Fakse Kalkbrud og Geologiske Museum - taget af Carsten Olsen
11. maj 2006 - Varme hveder i Halskovvænge - taget af Birgitte Olsen
11. maj 2006 - Halskov Vænge - en særpræget skov, fyldt med fortidsminder - taget af Carsten Olsen
28. maj 2006 - Nattergaletur til Borremosen - i regnvejr - taget af Carsten Olsen
28. maj 2006 - Nattergaletur til Borremosen og til Bøtø - taget af Birgitte Olsen
5. juni 2006 - Pinsetur til Høje Møn - sæsonens sidste tur - foto Carsten Olsen
5. juni 2006 - Pinsetur til Høje Møn - planlægning af efterårssæsonens ture - foto Birgitte Olsen
 

Efterårsturene:

 12. september 2006 - Natsværmertur til Gedesby - foto Carsten Olsen
15.-17. september 2006 - Tur til Ribe for at opleve Sort Sol, vadehavet m.m. - foto B. og C. Olsen
1. oktober 2006 - Gedser Fuglestation - ringmærkning - tur ved Gedser Odde - foto Carsten Olsen
14. oktober 2006 - Høvængestenen, Lollands største sten og tur langs bredningen - foto B. og C. Olsen
28. oktober 2006 - Heldagstur til Sydlangeland til fugleværnsfondendens reservater - foto B. og C. Olsen
12. november 2006 - Travetur ved Ny Kirstineberg ved Nykøbing F. - foto Birgitte og Carsten Olsen
25. november 2006 - Fladet og Kalø Grå - et lækkert naturområde - foto Gerdag Gaard Abrahamsen
25. november 2006 - Kommenterede billeder fra Fladet og Kalø Grå - foto Hans Lind

Welcome to CMSimple