24. marts      Fladet og Kalø Grå - en dejlig tur trods tåge. -  Foto Birgitte Olsen
01. april         Majbølle Fuglereservat og Majbøllehavn m.m. - Foto Birgitte og Carsten Olsen
21. april         Stensby Møllebæk i Mallings Kløft - naturområde ved Vestenbæk - Foto Carsten Olsen
03. maj          Årets traditionelle St. Bededags aften med varme hveder - Foto Birgitte og Carsten Olsen
03. juni           Nattergaletur til Fuglsang og Skejten - og vi hørte nattergalen - Foto Carsten Olsen
17. juni          Mogenstrup Ås og stejlebanken samt Vordingborg Slotsruin - Foto Birgitte og Carsten
30. juni          Ulvshale og Nyord, samt planlægning - Foto Birgitte og Carsten Olsen
15. juli            Cykeltur - Nysted og omegn (erstatningstur for aflyst tur til Askø) - Foto Carsten Olsen
19. august     Hyllekrog, kilometerlang sandtange i Østersøen - foto Gerda Gaard & Edward Rheinholdt
31. august      Natsværmertur til Gedesby -- foto Gerda Gaard, Birgitte og Carsten Olsen
08. September   Langeland - Dovns Klint - Nørreballe Nor - Tryggelev Nor    -  Foto Carsten Olsen
23. september    Bavnehøj Fritidsområde, samt Vålse Vig inddæmning - foto Birgitte og Carsten Olsen
17. oktober   Familiedag på Gedser Fuglestation, hyggelig dag med børn og børnebørn - foto Carsten 
21. oktober   Besøg på GeoCenter Møn og tur på Møns Klint - Foto Carsten Olsen

Welcome to CMSimple