Brevduen - Blog (kræver login)
Medlemsfoto (kræver login)

Medlemmer

I henhold til foreningens vedtægter §7 kan enhver juridisk person, der kan tilslutte sig foreningens formål, optages som medlem.

Foreningen kan rumme 25 medlemmer.

Medlemmer har adgang til foreningens debatforum Brevduen, samt Medlemsfoto, hvor man kan uploade og dele egne billeder. 

Foreningen tilbyder  oprettelse af Webmail - E-Mail, eks. ditnavn@vadefuglene.dk

**Medlemslisten er opdateret  den 31. juli 2019 er pt. få ledige pladser på holdet**

Forespørgsel om foreningen og evt. medlemsskab bedes rettet til:

bestyrelsen@vadefuglene.dk
 

 

Vadefuglene