Medlemmer

I henhold til foreningens vedtægter §7 kan enhver juridisk person, der kan tilslutte sig foreningens formål, optages som medlem.

Foreningen kan rumme 25 medlemmer.

Foreningen tilbyder  oprettelse af Webmail - E-Mail, eks. ditnavn@vadefuglene.dk

**Medlemslisten er opdateret  den 27. oktober 2019 der pt. ingen ledige pladser på holdet**

Forespørgsel om foreningen og evt. medlemsskab bedes rettet til:

bestyrelsen@vadefuglene.dk
 

 

Vadefuglene