I henhold til foreningens vedtægter §7 kan enhver juridisk person, der kan tilslutte sig foreningens formål, optages som medlem.

Foreningen kan rumme 25 medlemmer.

Foreningen tilbyder  oprettelse af Webmail - E-Mail, eks. ditnavn@vadefuglene.dk

Medlemskontingent er kr. 300,- pr. person  2 x årligt forår og efterår

Forespørgsel om foreningen og medlemsskab bedes rettet til:

bestyrelsen@vadefuglene.dk
 

 

Welcome to CMSimple