Generalforsamling

 

Vadefuglene
   
 
 
 

Generalforsamling & Planlægning

TIRSDAG 4. DECEMBER

kl. 18.00 til kl. ca. 22.00

 
 

Dagsorden:

 

1.                     Valg af dirigent

 

2.                     Bestyrelsens beretning v. formand Kaj Abrahamsen

 

3.                     Regnskab 2018 v. kasserer Carsten Olsen

 

4.                     Valg af formand og kasserer

 

5.                     Fastsættelse kontingent og km. afregning

 

6.                     Indkomne forslag til foreningens virke

 

7.                     Forslag til ture/arrangementer i foråret 2019

                 (husk kalenderen)

 

8.                     Eventuelt

 
 

Generalforsamlingen afholdes i Virkethus, Virketvej 39, i Hannenov Skov.

I forbindelse med generalforsamlingen bydes der på kaffe/the og julesmåkager, samt gløgg og æbleskiver. 

 

På foreningens vegne

Kaj og Carsten

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Undermenu

Vadefuglene