Bestyrelsens beretning 2014   v./ formand Kaj Abrahamsen

 

Vadefuglsberetning 2014

Vi er nuværende tidspunkt 25 medlemmer i Vadefuglene, hvilket er max. for klubben.

 
12. januar. Her sluttede vi forrige sæson af med den traditionelle spækhuggertur – denne gang en dejlig, men blæsende rundtur på en våde plankestier og mudrede veje i Horreby Lyng Højmose. Hele 25 deltagere var med!
 
 
11. februar tog vi hul på forårssæsonen med en hyggelig og interessant lysbilledaften på Virkethus, hvor først Edward fortalte og viste billeder fra Anne og hans tur til Grønland. Herefter tog Hans over og fortalte og viste sine billeder fra Amazonas. Som et ekstra nummer fik vi også set billeder fra hans togtur Beijing-Moskva.
 
23. marts. 24 deltagere tog fat på årets første vadetur: Djævleskoven ved Iselingen. I det fine vejr fik vi oplevet de første spæde forårstegn af bl.a. martsviol, kraliker, lærkespore og selv en anemone-buket kunne plukkes.
 
5. april gik turen til Petersværft med en tur over dæmningen til Langø. Benny Steinmeier havde overtaget lederskabet og førte deltagerne gennem et væld af oplevelser med fugle og planter, som han så på ”Brevduen” har lavet en flot beretning om. Stor tak til Benny!
 

26. april. Så gik turen til Maltrup sø og Lysemose. 19 deltagere. Ved og på søen fik vi set et væld af forskellige fugle såsom troldænder, rørhøg, gravand, skarv m. fl. Omkring søen får, geder og grise. Turen gik videre til den forårsgrønne Lysemose skov, hvor vi fandt de tre voldsteder. Af botanikken fandt vi ramsløg, have-guldnælder, guldstjerne, ranunkel, lærkesporer og mange flere.

 15. maj. Den traditionelle hvedebolletur gik i år pavillonen på Skelsnæs ved Maribosøerne. I meget flot vejr trak 23 deltagere Oles nyudviklede trækvogn ud til pavillonen. Ifølge Oles hvedebollestatistik var det tur nr. 10. En dejlig aftentur hvor mange flagermus tog afsked med os ved Søholt Gods.
 

1. juni. Endnu en traditionel tur, nemlig Nattergaleturen, der denne gang gik til Maribosøerne, hvor

19 deltagere så solen prøve at stå op ved Røgbølle sø og hvor vi først hørte nattergalens kendte sang.

Udsigten fra fugletårnet bød på en hel del morgenfriske fugle. Turen videre gik til Bøndersvig Enge der havde en rigdom fra botanikken verden såsom gul iris og mange forskellige orkidéer.

 14. juni. 21 deltagere: 19 cyklende og 2 gående. Forårets cykel og -gåtur gik i flot vejr til Agersø, der er en smuk ø med gadekær samt en gammel havn. På turen rundt fik vi oplevet Agersø Skanse/Batterihøj, anlagt i 1808. af planter fandt vi bidende stenurt, gul reseda, malurt og valmuer. Af fugle kan nævnes terne, gravand og en enkelt hejre. Naturligvis besøgte vi både kirken og møllen.

27. juni tog 19 deltagere på en rigtig mark og -skovvandring omkring Knuthenlund gods samt Ugleholt skov. Hvidtjørne langs vejen, mange får på markerne samt krydderurter prægede landskabet. Også springbalsamin, katost, pastinak, stenkløver m.m. fik vi set. Det skal lige nævnes Knuthenlunds store bestand af Øko-svin og malkegeder.

 5. juni. 19 deltagere til efterårets planlægning, der denne gang var lagt i Nr. Vedby Grusgrav, der nu hedder Bavnehøj Fritidsområde og er et smukt naturområde med mange planter såsom slangehoved, cikorie og gul reseda og fugle som sangdrossel, munk, rørhøg, lille lappedykker og en enkelt havørn. Vi sluttede af med at få lavet et fint efterårsprogram, hvorefter vi gik over til de grillede pølser.
 

17. august. 11 deltagere på tur til Boesdal Kalkbrud samt trampestien ved Stevns Fyr. Vi oplevede Højerup Kirke hvor koret er styrtet i havet, men hvor man nu har en flot udsigt ud over klinten. 22 km er trampestien, men vi gik kun de 2 km fra kirken til fyret – en smuk tur, men den dag i kraftigt stormvejr.

 13. september går turen til Vordingborg Slotsruin og Oringe-halvøen. 19 deltagere. Vi oplevede det nyrenoverede borgområde med voldgrave og markeringer på terrænet af tidligere mure og bygninger. Også den historiske Have blev besøgt. Efter slotsruinen gik turen videre på en skøn rundtur på Oringe-halvøen med dens imponerende gamle og flotte egetræer. Vi målte en til 690 cm i omkreds.
 

27. september. 21 deltagere tog hul på en ny destination – Sporet ved Rosnæs, hvor vi begyndte turen ved gården Rosnæs, der duftede dejligt af svin. I øvrigt havde vi et flot eftersommervejr. Så gik det ellers ad smalle markveje, igennem skove med tilgroede trampestier, tidt med udsigt ud over Storstrømmen. Undervejs fik vi hørt en drabelig historie om troldsmør. Også et grævlingespor fandt vi.

 11. oktober. Igen i år fik vi oplevet ”Æblets Dag” på Fejø. I flot solskin fik 18 cyklende 2 gående en dag med besøg ved bl.a. kirken og Fejø-tromlen. Turen rundt på Fejø gik forbi mange imponerende private æble-dekorationer for til sidst at ende på Dybvig Havn, hvor rigtig mange fejrede ”Æblets Dag” med de mange forskellige boder, med varer fra lokale producenter. På tilbageturen til færgen nåede vi da lige at samle et par pærer op.
 

25. oktober. 13 deltagere på trækfugleturen til Gedser Odde og Fuglestationen. På Odden fik vi set især mange fjeldvåger, spurvehøge og edderfugle. Også en barsk tur på stranden og tilbage ad Poststien blev det til. På Fuglestationen fik man ikke ringmærket mange fugle den dag.

 1. november. Holmeskov Dyrehave ved Krenkerup Gods. En ny destination. I et ualmindeligt varmt efterårsvejr begav 16 deltagere sig af sted og oplevede en skovbund med enormt mange forskellige svampe såsom rød fluesvamp, skade-blækhat og kæmpe-tragthat. Også en flagspætte, selv en citronsommerfugl og godsets store flok dåvildt blev betragtet.
 

27. november. Vi er igen i år samlet her på Virkethus til vor generalforsamling med efterfølgende planlægning af forårets ture. Som sidste år slutter vi naturligvis af med julehygge: d.v.s Gløgg fra Hans, æbleskiver, Småkager og måske en konkurrence.

Nu mangler vi kun spækhuggerturen 4. januar i Hamburgskoven.

Igen i år siger vi Hans tak for hans imponerende tålmodighed med at fortælle os om de samme fugle og planter gang efter gang. Også tak til alle vadefugle for en god vadesæson med håb om en ligeså 2015.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
 
  
  

 

Welcome to CMSimple