Referat fra
Generalforsamling og planlægningsmøde den 29. november 2016 i Virkethus.

Mødet startede med kaffe, the samt boller med pålæg og ikke at forglemme Christians hjemmebagte kringle, serveret ved flotte julepyntede borde i det pejseopvarmede Virkethus.

Dagsorden pkt. 1 : Valg af dirigent

Carsten Olsen valgt.  Indkaldelse er sket efter lovene og dagsorden var udsendt til alle. Mogens H. Christensen blev valgt til referent.

Pkt. 2 : Bestyrelsens beretning ved formand Kaj Abrahamsen.

Formanden gennemgik årets forløb og kunne meddele at foreningen nu bestod af 22 medlemmer.  Aktiviteterne blev nævnt som bl.a. de mange spændende ture med plante- og fugleoplevelser med Hans Lind som den vidende guide og han fik naturligvis en særlig tak for sit arbejde for Vadefuglene. Den fyldestgørende beretning blev godkendt af de fremmødte uden anmærkninger.

Pkt. 3 : Regnskab 2016 ved kasserer Carsten Olsen

Regnskabsposteringerne for 2016 blev omdelt, hvoraf der fremgik periodens udgifter og indtægter, der balancerer med kr. 11.200,- efter et mindre underskud på kr. 127,70. Der var ingen bemærkninger til " regnskabet ".

Pkt. 4 : Valg af formand og kasserer.

Kaj Abrahamsen blev genvalgt til formand og Carsten Olsen genvalgt som kasserer uden modkandidater.

Pkt. 5 : Fastsættelse af kontingent og km. afregning

Kontingentet igen kr. 300,- pr. halvår og kørepenge uændret kr. 2,00 pr. km.

Pkt. 6 : Indkomne forslag.
Ingen
 
Pkt. 7 : Forslag til ture/arrangementer i foråret 2017

Følgende vedtaget efter livlig snak omkring bordene , hvor der nu blev serveret øl og vand og resultatet blev herefter :

  12.2 - Halvdagstur - Horreby Lyng

  11.3 - Halvdagstur - Cortselitse, Generalens Lysthus

  2.4   - Halvdagstur - Fiskebæk Skov

  22.4 - Heldagstur - Fanefjord Skov

  11.5 - Aftentur - Hvedebolledag, Haregårdens Enge

  21.5 - Heldagstur - Gavnø Slotspark

  11.6 - Morgentur - Naturskolen Sølund,Nattergaleturen.

  2.7  - Heldagstur - Halskov Vænge , planlægningsmøde for efteråret

  13.8 - Heldagstur - Ørnetur på Maribosøerne med turbåden Anemonen ( Nærmere flg. )

Der blev endvidere nævnt halvdagstur til Borremosen, men tages op senere.

Pkt. 8 : Eventuelt

Hans Lind blev traditionen tro begavet for sit arbejde og denne gang efter ønske blev gaven videregivet til Fuglestationen i Gedser. Anni- Rose og Ole blev begavet af Hans Lind for hjælp på nævnte fuglestation. Formanden sluttede seancen af med tak for god ro og orden samt en glædelig jul og godt nytår til alle

Så blev det tid til Hans Linds hjemmebryggede gløgg og de lunede æbleskiver samt småkager. Vadefuglesangen blev naturligvis sunget ligesom anden julehymne kom på bordet. Julekonkurrencer skulle også løses og her blev Anni- Rose begavet, dog efter lodtrækning da flere havde klaret opgaven med bravour. Lis donerede sine flotte medbragte juledekorationer til flere heldige medlemmer, som iøvrigt også skete ved lodtrækning.

Det hele endte i den rette julestemning og oprydningen kunne begynde, hvor der igen i år blev trukket på de sædvanlige kræfter, inden alle kunne ønske hinanden en god jul og et på gensyn i det nye år til aftalte spækhuggertur den 8. januar.

 

 

Ref.: mhc
 
 

 

Welcome to CMSimple