Brevduen - Blog (kræver login)
Medlemsfoto (kræver login)

Turprogram

  

Vadefuglene forår 2019

Søndag den 24. februar kl. 10-14.
Ørnens Dag på Hasselø. Det er ikke en Vadefugletur, men annonceres her alligevel. Det er den landsdækkende ”Ørnens Dag”, der løber af stablen. Man kan komme mellem kl. 10 og 14 til mødestedet ved den lille P-plads lige nord for det skarpe sving ved Hasselø By, hvor der er fin udsigt over Bredningen og Kalvø. Jævnligt vil der blive lavet småture ad Hasseløstien, hvor vi forhåbentlig får set havørne, skalleslugere og andre lækkerier. Vi mødes ikke på Cementen den dag!

Søndag den 10. marts kl. 09-13.
Ulslev Strand og Havløkke. Vi satser på at gå turen langs stranden fra Ulslev Strand til Havløkke, hvor vi skal opleve de lidt specielle strandhuse og de smukke skrænter. Alt efter vejret og dagsformen kan vi vælge at sætte bilerne ved frokoststedet Havløkke, så vi kun går den ene vej.

Lørdag den 30. marts kl. 09-14.
Næsgård og Korselitse Østerskov. Denne tur begynder ved Næsgård Efterskole, hvor vi mødes med deltagerne, der kommer nordfra. Ad smalle stier gennem skov og krat kommer vi ud til stranden, som vi følger sydpå. Vi passerer Abildvig Lejrskole og kan måske finde Øltapperstenen i vandkanten. Tilbageturen går gennem den forhåbentlig forårsklædte skov tilbage til Næsgård.  

Mandag den 29. april kl. 18-21.15.
Aftentur til Holmeskov Dyrehave. I 2014 havde vi en novembertur til denne skov, og da besluttede vi, at en forårstur nok ville være rigtig fint, så det satser vi da på.

Søndag den 4. maj kl. 09-15.
På det allervestligste Lolland ligger Frederiksdal Gods, omgiver af en skøn park, naturcenter og fredede skovstykker. Vi skal her opleve Danmarks nok største – ikke svineri – men vineri: Frederiksdal er blevet berømt, også uden for landets grænser, for deres skønne frugtvine og likører, lavet på Stevnskirsebær. Måske er vi så heldige, at de netop blomstrer, når vi kommer, og måske finder vi på turen til eller fra Frederiksdal de blotte tulipanmarker i fuldt flor.

Torsdag den 16. maj kl. 18-21.30.
Hvedebolle-aftentur til Kettinge Grusgrav. Traditionen tro skal Store Bededag fejres aftenen inden med ristede hvedeboller med diverse pålæg, og rammerne denne gang er den naturgenoprettede grusgrav med måske Lollands højeste bakke, hvorfra solnedgangen kan nydes. Af hensyn til indkøb bliver der tilmelding til denne tur.

Torsdag den 30. maj kl. 09-15.
Heldagstur til Reventlowmuseet og Vesterborg Sø. Egnen her på det vestlige Lolland viser mange steder, hvordan den sidste istid formede landskabet. Således er både Vesterborg Sø og søen ved Reventlowmuseet sikkert dannet af smeltevandsflodernes voldsomme kræfter.

Onsdag den 19. juni kl. 18-22.
Sporet Virket Sø – Skørringe og Listrup Lyng. Aftentur gennem et storslået landskab med søer, moser, fugtige skove, golfbane og agerland. Turen starter ved Virket Sø, og måske flytter vi bilerne ned til P-pladsen ved Tresnippen for at spare lidt på turens længde.

Søndag den 30. juni kl. 09-16.
Planlægningstur til Ulvshale. Hele området er særdeles spændende med strandenge på de aflejrede arealer af flint, en skov, der har urskovspræg samt rige muligheder for Vadefuglene at se vadefugle, ænder, rovfugle og andet godt, f.eks. ved Gåsesøen. Floraen er sandelig også overdådig. Det er samtidig planlægningsdag, så medbring kalender og gode ideer til nye ture i efteråret. Mon ikke vi kan finde borde, bænke og overdækning ved Ulvshalegården?

 Med mindre andet er aftalt, udgår alle ture fra “Cementen”, den store P-plads ved Nyk.F. - Hallen, hvor vi fylder op i private biler. Mød op 10 min. før ovennævnte afgange. Biler får 2 kr./km. Husk madpakke, drikkevarer, fornuftigt fodtøj, regntøj, kikkert, siddeunderlag, håndbøger og småpenge.

Hans Lind, mobil 61 67 18 43

 

Vadefuglene