Turprogram

  

Vadefuglene efterår 2019

 

Fredag d. 23. august 2019 kl. 18-21. Aftentur til Skolesporet ved Grænge. Dette er et af de nyeste ”Spor i Landskabet” og dermed også nyt for Vadefuglene. Vi går en rundtur på ca. 5 km med start fra den gamle forskole på Lollevej i Grænge, nu kaldet Grænge Beboerforening, og vi kommer gennem den gamle stationsby, typisk lollandsk marklandskab og en del af Toreby Skov.

Lørdag d. 7. september kl. 9-15. Rovfugletræk ved Lyttesholm og Lungholm Inddæmning. Det er det optimale sted i landet for at se på trækkende rovfugle, og lige her i starten af september er det hvepsevåger, spurvehøge, lærkefalke og rørhøge, det gælder. Fugletårnet ved Billitse Mølle, lidt af Hyllekrogtangen og det smukke naturcenter ved Lyttesholm skal selvfølgelig også besøges.

Søndag d. 22. september 2019 kl. 9-16. Skovtårnet ved Rønnede, også kaldet Camp Adventure. Det 45 meter høje tårn giver os en fantastisk udsigt over flotte sjællandske landskaber, måske med begyndende efterårsløv i gule, røde og brune farver. Oplagt er det også at besøge den meget seværdige park ved Gisselfelt Kloster eller tage på opdagelse i Hesede Skov – mulighederne er mange.

Søndag d. 20. oktober 2019 kl. 9-13.30. Besøg på fuglestationen og Gedser Odde. Trækket over Gedser Odde er i fuld gang, og det er noget af det, vi gerne skulle opleve. Derfor vil vi besøge ringmærkerne ved fuglestationen og se, hvad de eventuelt kan vise os på helt nært hold. Endvidere går vi en tur ud til Marinestationen og kigger på, hvad der flyver forbi af ænder, gæs, rovfugle og andet godt. Mødestedet er som sædvanlig ”Cementen” i Nykøbing, men Hans ser I først på fuglestationen, hvor der parkeres på P-pladsen ved Stranden efter Fyret.

Søndag d. 26. oktober 2019 kl. 9-14. Lysebro Mose og Højene ved Hejrede Sø. Lokaliteten blev indviet i dette forår, og der er nu et sammenhængende naturområde her i Havørnens Rige med fugletårn, afgræssede enge og en interessant skov med over 40 bronzealderhøje.

Lørdag d. 9. november 2019 kl. 9-13. Tur i Bøtøskoven med vilde heste og Galloway-kvæg. Den nordlige del af Bøtøskoven blev i 2017 erhvervet af Den Danske Naturfond, og siden er der iværksat et større naturgenopretningsprojekt for at fremme græsningsskov og lysåbne naturtyper. De vilde heste trives, og der er for nylig udsat Gallowaykvæg til erstatning for dyrene af Skotsk Højlandsrace. Afsluttes med udkig over fuglereservatet fra det sydlige fugletårn.

Fredag d. 22. november 2019 kl. 18-ca. 22. Generalforsamling, planlægning og gløgg + tilbehør. Det hele foregår som sædvanlig på ”Virkethus”. Vi sætter os omkring bordet i den varme stue og holder den årlige generalforsamling, hvor et af punkterne er planlægning af forårsturene 2019. Derpå hygges der med diverse hjemmebag, nytårsgløgg, lidt sødt og stærkt, til vi ikke orker mere! Carsten bedes reservere Virkethus i god tid! Husk at medbringe kalender og forslag til nye steder at besøge til næste forår. Mødestedet er Virkethus.

Søndag d. 5. januar 2020 kl. 9-12. Spækhuggertur til Ålholm Hestehave. Vi kører til Nysted, hvor vi parkerer bilerne på parkeringsplasen ved Strandvej med udsigt til Ålholm Slot. Derfra går traveturen forbi slottet, igennem parken og rundt i Hestehave.

Med mindre andet er aftalt, udgår alle ture fra “Cementen”, den store P-plads ved Nyk.F. - Hallen, hvor vi fylder op i private biler. Mød op 10 min. før ovennævnte afgange. Biler får 2 kr./km. Husk madpakke, drikkevarer, fornuftigt fodtøj, regntøj, kikkert, siddeunderlag, håndbøger og småpenge. Hans Lind, tlf. 54 17 96 63, mobil 61 67 18 43

 

Vadefuglene