Turprogram


Vadefuglene efterår 2021

 Søndag den 8. august kl. 09.00 – kl. 16.00:
   Knudshoved Odde – nyt genoprettet naturområde. Der parkeres ved Knudsskovgård, derefter vælger vi en af de afmærkede vandreruter i det storslåede terræn, hvor vi har mulighed for at se markfirben, klokkefrø, rødrygget tornskade, mange spændende planter og andet godt.

Torsdag den 19. august, aftentur kl. 16.00 – kl. 20.00:
    Aftentur til Ovstrup Skov. Vi mødes som sædvanlig på Cementen, men nordfra kommende vadefugle kan mødes med resten af gruppen på P-pladsen, hvor Fjællebrovej møder Nybyvej, lige ved starten af Sortevej. Derfra kan vi gå ad ”Hjertestien” mod sydvest og opleve en del fortidsminder og selvfølgelig en blandet løv- og nåleskov i eftersommerdragt, måske med lidt svampe?

Torsdag den 9. september kl. 16.00 – kl. 20.00:
   Nysted og omegn rundt, aftentur. Turen tager sit udgangspunkt ved den nordlige ende af Strandvejen, hvor der er udsigt til Ålholm Slot. Ud over specielle bygninger, snørklede gyder og en hyggelig havn skal vi bl.a. finde de gamle skanser og kirken. Selvfølgelig har vi øjnene åbne for natur i form af fugle, insekter og planter.

Søndag den 19. september kl. 09.00 – kl. 15.00:
   Masnedø rundt med evt. besøg i Infocenter for broen, Edward undersøger om centeret er åbent. Men ellers skulle der være masser at se, især byggeriet af den nye Storstrømsbro. Derudover skal vi finde og bese Masnedøfortet, der blev bygget for godt 100 år siden. Vi bevæger os hele vejen rundt om øen ad trampestier og veje af forskellig standard, men spændende bliver det, da det er første gang Vadefuglene kommer her.
                    
Lørdag den 2. oktober: kl. 09.00 – kl. 15.00:
   Bøtø Nor Fuglereservat, udgangspunkt Godthåbs Allé ved Genbrugspladsen. Fuglereservatet er på det seneste blevet udvidet i den nordlige ende: Tidligere dyrkede marker vender tilbage som naturlige overdrev, der er plantet en ny skov -Kæmpeskoven – træerne er dog ikke så store endnu, andre områder er sat under vand til gavn for padder og fugle, og der er sat nye fugleskjul op på steder med godt udsyn. Der er gode muligheder for at se forskellige gæs, ænder og rovfugle.

Lørdag den 16. oktober kl. 9.00 – 14.00:
   Besøg på fuglestationen og Gedser Odde. Trækket over Gedser Odde er i fuld gang, og det er noget af det, vi gerne skulle opleve. Derfor vil vi besøge ringmærkerne ved fuglestationen og se, hvad de eventuelt kan vise os på helt nært hold. Endvidere går vi en tur ud til Marinestationen og kigger på, hvad der flyver forbi af ænder, gæs, rovfugle og andet godt. Mødestedet er som sædvanlig ”Cementen” i Nykøbing, men Hans møder I først der, hvor vi parkerer ved stranden ud for Gedser Naturcenter, lige ved vejen til Drejergården.

   En aften i november. Jane undersøger ledige tider på Blæksprutten i Idestrup, Carsten reserverer lokalet og aftaler med Hans om forløbet af en fugle-informations aften og også om planter – afvent detaljer. Fugleinformationsaften – vores fugle, træk, fuglestemmer m.m.


   Generalforsamling med indbygget julehygge. Det hele foregår som sædvanlig på ”Virkethus”. Vi sætter os omkring bordet i den varme stue og holder den årlige generalforsamling, hvor et af punkterne er planlægning af forårsturene 2022. Derpå hygges der med diverse hjemmebag, nytårsgløgg, lidt sødt og stærkt, til vi ikke orker mere! Carsten bedes reservere Virkethus i god tid! Husk at medbringe kalender og forslag til nye steder at besøge til næste forår. Mødestedet er Virkethus, Virketvej 39, 4863 Eskilstrup.

Lørdag den 8. januar 2022 kl. 10.00 – 13.00.
   Spækhuggertur – rask tur i Hamborgskoven. Traditionen tro går vi en rask travetur i skoven, hvis der ellers er fremkommeligt for snedriver!

 

Med mindre andet er aftalt, udgår alle ture fra “Cementen”, den store P-plads ved Nyk.F. - Hallen, hvor vi fylder op i private biler. Mød op 10 min. før ovennævnte afgange. Biler får 2 kr./km. Husk madpakke, drikkevarer, fornuftigt fodtøj, regntøj, kikkert, siddeunderlag og småpenge. Hans Lind, mobil 61 67 18 43.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

Vadefuglene