Vadefuglenes efterårsprogram 2020

Søndag den 16. august kl. 09-15. Bisonsafari i Merret Skov.
Skoven hører under Knuthenborg Gods, og det er også derfor, at vi får mulighed for at se nogle af de udsatte bisonokser (Europæisk Bison), og for at det ikke skal være løgn, så er der også vildsvin i skoven. I den centrale del er der mange endnu ikke udgravede gravhøje, så en spændende tur venter os!

Søndag den 6. september kl. 09-16. Roneklint/Hollænderskoven.
Begge lokaliteter skulle være nye steder for de fleste af ”Vadefuglene”, men så er det jo godt, at vi har nogle lokalkendte iblandt os, der kan føre an og fortælle lidt om herlighederne. Men vi skal i hvert fald se det lille fyrtårn ved skanseanlægget.

Tirsdag den 15. september kl. 16-20. Aftentur til Kettinge Grusgrav.
Turen går til den naturgenoprettede grusgrav med måske Lollands højeste bakke, hvorfra solnedgangen kan nydes. Den kunstige bakke kaldes ”Troelshøj”, som entreprenør Troels Jørgensen i 2008 etablerede som kælkebakke, men som nu indgår i en fin parkagtig lokalitet med idylliske fiskesøer, ridestier og smukke broer

Søndag den 18. oktober kl. 09-14. Maltrup Skov ved Sakskøbing.
Vi parkerer, hvor Nielstrupvej møder Stenstrupvej. Endnu en kystnær skov, meget varieret med både eg, bøg og gran samt åbne arealer.  

Lørdag den 7. november kl. 09-13. Stikhokken i Hydeskov.
Stikhokken på vandskellet i Hyde Skov rummer en spændende historie, som vi skal høre. Et sagn siger at en forhadt skovfoged blevet myrdet af en krybskytte på stedet og folk smed en kvist eller gren over ham når de passerede stedet. For at beskytte sig, mod det onde genfærd som efter sagnet huserede, skulle man smide en "stik" på bunken når man passerede, og den dag i dag kaster folk stadig en gren eller kvist på bunken når de går forbi.

Søndag den 22. november kl. 9-14 Resle/Vålse.
Et par dejlige kystnære skove med gamle træer, engstrækninger med strandsumpe. Vi vælger den skov, som der er størst stemning for at besøge.

Onsdag den 2. december kl. 18- cirka 22. Generalforsamling, planlægning og gløgg + tilbehør.
Det hele foregår som sædvanlig på ”Virkethus”. NB. Generalforsamlingen er rykket fra 3. til 2. december, da Virkethus var optaget. Vi sætter os omkring bordet i den varme stue og holder den årlige generalforsamling, hvor et af punkterne er planlægning af forårsturene 2019. Derpå hygges der med diverse hjemmebag, julegløgg, lidt sødt og stærkt, til vi ikke orker mere! Husk at medbringe kalender og forslag til nye steder at besøge til næste forår. Mødestedet er Virkethus.

Søndag den 3. januar kl. 09-12. Spækhuggertur i Hamborgskoven.
Traditionen tro, julespækken skal brændes af, vi går en rask travetur i skoven, hvis der ellers er fremkommeligt for snedriver!

Med mindre andet er aftalt, udgår alle ture fra “Cementen”, den store P-plads ved Nyk.F. - Hallen, hvor vi fylder op i private biler. Mød op 10 min. før ovennævnte afgange. Biler får 2 kr./km. Husk madpakke, drikkevarer, fornuftigt fodtøj, regntøj, kikkert, siddeunderlag, håndbøger og småpenge.

Hans Lind, mobil 61 67 18 43


  

 

 

Vadefuglene